Region Jämtland Härjedalen

Bemötande

Steg ett i en satsning som Regional biblioteksutveckling gör kring bemötande var en inspirationsföreläsning/workshop som får oss att reflektera över det egna förhållningssättet i mötet med besökare, kollegor och andra människor blev starten för en satsning på bemötandearbetet som ju ständigt pågår på våra bibliotek.

En satsning som väcker engagemang och vilja till att se och utforska välkomnandets möjligheter.

• Om värdskap och varför det är viktigt

• Vad kännetecknar välkomnande människor och verksamheter

• Det mänskliga mötet – välkomnande faktorer

• Vem möter mitt värdskap?

• Värdskapets scener och grunder

• Värdskapets utmaningar

• Mitt värdskap – hur kan och vill jag bidra?

Föreläsningen varvades med korta filmklipp, frågeställningar och gruppdiskussioner, samt tid för reflektion kring det egna värdskapet.

Steg två i denna satsning från regional biblioteksutveckling var en introduktion/workshop som hölls i början på år 2020 med chefer/ledare för fortsatt lokalt utvecklingsarbete med begreppet bemötande och värdskap. Syfte med workshopen var att förstå hur jag som chef/ledare kan arbeta vidare med min grupp med stöd av inspirations- och dialogverktyget Art of Welcoming. Workshopen ses som en avspark för det lokala utvecklingsarbetet.

Som steg tre har de kommuner som anmält intresse att gå vidare i bemötandearbetet lokalt tilldelats individuella licenser till verktyget Art of Welcoming, som är ett inspirations- och dialogverktyg som uppmuntrar till reflektion och samtal om ett välkomnande värdskap och om hur du skapar ett inkluderande förhållningssätt i din organisation. Vad innebär det att inkludera och välkomna? Varför och för vem är det viktigt? Varför är det ibland svårt? Hur vi kan tänka och göra för att människor alltid ska känna sig välkomna? De kommuner som så önskat har letts i samtalen av Helena Broms.

Som steg fyra har erbjudits en mer riktad workshop med teman som mångfald, nationella minoriteter och normkritik med Anette Forsberg och Catarina Lundström om olika målgrupper, t ex samer som vi möter i våra respektive roller på biblioteken. Se vidare dom paket som erbjuds under Nationella minoriteter

Bemötande är något vi alltid behöver göra oss uppmärksamma på ;hur vi bemöter andra externt och varandra internt. Har du förslag/idéer på föreläsare/workshop kring temat kontakta helena.broms@regionjh.se eller kerstin.orbo@regionjh.se

Bl a pågår nu utbildning till Bokhäxan där Petter Iwarssons bok "Samtal med barn och unga" ligger till grund för hur vi bemöter unga via denna digitala boktipstjänst.

Kontakt: kerstin.orbo(@)regionjh.se

Senast uppdaterad: 2022-11-1