Region Jämtland Härjedalen
Publicerad 24 februari 2022

Utlysning av samiskt textilt verk till Rum för ro och bön

Region Jämtland Härjedalen bjuder in yrkesverksamma samiska konstnärer och konsthantverkare bosatta i regionen att anmäla sitt intresse för att producera ett textilt verk anpassat till Rum för ro och bön, en så kallad konstnärlig gestaltning.

Eftersom Region Jämtland Härjedalen är en samisk förvaltningsmyndighet arbetar Bildkonsten för att samisk kultur och samiska perspektiv ska ha en plats inom den offentliga konsten i regionen. Den textila gestaltningen ska placeras i Rum för ro och bön beläget på Östersunds sjukhus. Rummet ska erbjuda ett avbrott från sjukhusmiljön och verka lugnande och rofyllt. Sjukhuskyrkan bedriver en del av sin verksamhet i rummet och anordnar bland annat gudstjänster och samtal för grupper kring sorg men det är viktigt att rummet är öppet för alla regionens invånare och kan därför förändras utifrån olika livsåskådningar. Här finns kristendomen, islam, judendomen och buddhismen representerad i fyra olika skåp som innehåller den specifika religionens ikonografi.

Då rummet saknar samisk representation söker vi en konstnärlig gestaltning av en samisk konstnär eller konsthantverkare som är skapad utifrån ett samiskt perspektiv med beaktande av samiska tekniker och hantverk.

Mer information om uppdraget, bilder på rummmet och vad som efterfrågas i intresseanmälan finns i denna: PDF. Pdf, 5.9 MB. Sista dag för intresseanmälan är 25 mars.

FRÅGOR OCH SVAR OM UTLYSNINGEN
Här lägger vi löpande ut frågor som ställs om utlysningen och svaren på dessa.

Fråga: Måste man vara folkbokförd i regionen för att söka?
Svar: Ja, du måste vara folkbokförd i Region Jämtland Härjedalen.

Fråga: Hur stort tänker ni er att konstverket ska vara? Tänker ni er att det kan sträcka sig över båda väggarna eller en av dem. Var ska draperierna vara?
Svar: Det är upp till konstnären att förhålla sig till väggarnas yta, vi vill inte styra storlek och placering utan är öppna för konstnärens rumsliga sinne. Båda väggarna är tillgängliga för konst men konstnären kan välja att använda sig av en vägg. I denna rumsliga förståelse ingår draperierna och hur de kan färgsättas utifrån det verk konstnären producerat. Draperierna är placerade vid ingången och tanken är att de ska kunna skapa avskildhet.

Fråga: Renen är en stark kulturbärare av den samiska kulturen, får den inte vara med i ett samiskt konstverk?
Svar: Vi förstår att renen är en viktig symbol i samisk kultur men vi behöver ta hänsyn till att rummet ska kunna användas av människor från olika trosuppfattningar. Det innebär att avbildningar av djur inte kan finnas i verket.