Region Jämtland Härjedalen
Publicerad 29 april 2022
Blyertsteckning föreställer solreflektioner på krusad vattenyta.

Ny konstnärlig gestaltning

Sara Wallgren är aktuell med konstverket Att fånga solen – en offentlig miljögestaltning på Östersunds sjukhus. Gestaltningen som inspirerats av solens spegling på Storsjöns yta består av teckningar och ljudverk som är placerade i ett antal hissar.

Konstverket skildrar samspelet mellan sol, vatten och vind; naturelement som har en urgammal närvaro samtidigt som vattnet i samspel med vinden gör att vattenytan aldrig är sig exakt likt. Konstverket blir, med konstnärens egna ord “… en studie av det flyktiga och föränderliga i samverkan mellan en sjö som funnits i tusentals år och den sol som har lekt på vattenytan sedan dess uppkomst”.

I teckningarna ser vi hur, beroende på väderleksförhållandena, vattnets yta skiftar i karaktär och hur solen reflekterar olika därefter. Wallgren utgår från förlagor som hon noggrant och systematiskt överför till papperet. Teckningarna är detaljerade men hon strävar inte efter ett naturalistiskt uttryck. Sara förklarar att hon gillar den omvandling av information som uppstår under arbetets gång. Att misstagen tillför någonting - en skevhet, som behövs för att teckningen ska få ett eget liv. Detta grepp är karaktäristiskt för Sara Wallgren, att hon vänder och vrider på det hon undersöker, överför och omvandlar ljud till teckning och vice versa.
I de tre ljudverken gestaltas istället solens reflektion och rörelse över vattenytan genom rytmer och harmonier. Verken är melodiösa och i dem förekommer bland annat ljudet från meditationsskålar vars klang skapar en sfärisk och drömsk berättande karaktär.

På frågan av vad som lockade med uppdraget svarar hon att hon dras automatiskt till både byggnader och att hon vill att hennes konst ska fylla en funktion, inte bara dekorera. Så när hon såg utlysningen till uppdraget lockades hon av att ge de som tycker det är obehagligt att vistas på sjukhus en oas. Ganska snart kom hon fram till att hon ville koppla samman byggnaden med det som är utanför.

“Jag blev varse att sjukhuset ligger ganska nära Storsjön så det kändes naturligt att lyfta in det elementet i arkitekturen. Jag har tecknat ganska mycket vatten förr och jag tycker otroligt mycket om det. Det är väldigt meditativt och jag gillar att det kan vara både abstrakt och figurativt på samma gång. Sen aspekten av att vattnet är så gammalt. Storsjön har legat här långt innan sjukhuset låg här. Att solen också är ett antal miljarder år och att det är någonting fint med att belysa det som är gammalt. Rörelsen. Solens rörelse på vatten är otroligt efemär (red. flyktig), men att elementen de är konstanta och att kanske man kan påminnas om att den situationen man är i för stunden också är tillfälligt. Snart kommer man ut igen. Det finns en värld bortom den lilla världen man är i just där och då.”

Ljudverken spelas med överlappande intervaller i hiss 26, 28 och 29 mellan 10.30-15.30 (vintertid börjar och slutar ljudverken en timme tidigare).


Om Sara Wallgren
Bor och verkar i Berlin och Södra Karstorp i Jönköpings län. Hon arbetar återkommande med installationer där teckning, objekt och ljud samspelar och bygger på varandra.