Region Jämtland Härjedalen

Om oss

Bildkonsten ingår i enheten Kulturutveckling inom Region Jämtland Härjedalen.

Vårt uppdrag är att främja bild- och formområdet, placera samtidskonst i regionens miljöer samt förvalta konstsamlingen.

Verksamheten ska utveckla och vara en resurs för det regionala konstlivet, stärka de professionella konstnärernas villkor och möjligheter att vara yrkesverksamma samt stimulera barn och ungas skapande. Inom området gestaltad livsmiljö är Bildkonsten ett kompetens­- och resursstöd för kommunerna i deras arbete med den offentliga konsten.

Verksamheten bedrivs med stöd av Statens Kulturråd genom kultursamverkansmodellen.

Senast uppdaterad: 2024-02-7