Region Jämtland Härjedalen

Covid-19

Den nuvarande pandemin drabbar hela samhället och effekterna för kulturen är på många håll akuta. På den här sidan visar vi vad vi gör på Kulturen inom Regional utveckling samt ger tips på stöd. Sidan uppdateras löpande under coronakrisen.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen av det som rör coronaviruset samt följer nationella och regionala beslut och rekommendationer. Vi bevakar dessutom de nationella initiativ som tas av kulturskaparnas och civilsamhällets organisationer, Vi kartlägger själva hur coronaviruset påverkar kulturskaparna i länet samt för en regelbunden dialog internt i verksamheten, med andra regioner samt övriga kulturaktörer.

Besöksrestriktioner

På grund av rådande pandemi har regiondirektören beslutat att förlänga tidigare fattat beslut om allmänna restriktioner för besök i Region Jämtland Härjedalens lokaler. Det gäller inte bara i vårdlokaler, utan i alla Regionens lokaler. Förlängningen gäller till och med 28 februari 2021.

Senast uppdaterad: 2020-12-21