Region Jämtland Härjedalen

Kulturstöd

Här har vi samlat information om regionala och nationella kulturstöd till kulturskapare och civilsamhälle.

Nationella krisstöd

Regeringen fördelar krisstöd till kulturen med anledning av pandemin. Olika myndigheter fördelar de statliga stöden. Läs mer på respektive myndighets webbsida. Tänk på att Kulturrådet även fördelar andra stöd, exempelvis projektbidrag och verksamhetsstöd.

Länk till Kulturrådetlänk till annan webbplats
Länk till Konstnärsnämndenlänk till annan webbplats
Länk till Filminstitutetlänk till annan webbplats
Länk till Författarfondenlänk till annan webbplats
Länk till Ideell Kulturallianslänk till annan webbplats

regionens kulturbidrag

Kulturbidragen hanteras i vanlig vanlig ordning. Regionen tar hänsyn till att coronakrisen kan utgöra skäl för förändringar i projekt och arrangemang. Vi uppmanar bidragsmottagarna att följa rekommendationer och förordningar som lämnas av myndigheter och regering. Om beviljade medel inte kan användas enligt ansökan med anledning av rådande situation ska Område Kultur kontaktas för dialog om eventuell framskjutning eller annan användning. Vi kommer som regel inte att återkräva bidrag som ej kan användas på grund av coronakrisen.

Länk till Kulturbidragen

övrig information

Länk till Folkhälsomyndighetens information till arrangörerlänk till annan webbplats
Länk till MUCFs information till civilsamhälletlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2021-04-9