Region Jämtland Härjedalen

Cirkulär ekonomi

Sedan 2015 är cirkulär ekonomi ett prioriterat utvecklingsområde för Designcentrum. Vi arbetar med metodutveckling, mötesplatser och synliggörande av design inom området.

Vi behöver ställa om till en cirkulär ekonomi, där resurser används och skapar värde om och om igen. En ekonomi utan avfall. Produkter, tjänster, affärsmodeller och system behöver designas på nya sätt. Vi behöver designa för reparation, uppgradering, delning och materialåtervinning. Bland annat. Designerns roll är att utveckla produkter så att de kan ingå i en cirkulär ekonomi, men också att använda design för att skapa nya cirkulära beteendemönster, utveckla cirkulära affärsmodeller och vara med och forma de cirkulära systemen.

Mellan 2017 och 2020 var Designcentrum en del av SMICE (Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi). Under de åren har vi bland annat utvecklat och arrangerat festivalen Cirkus Cirkulär, Bytesgarderoben, FÅRUM och workshops i allt från sömnad till affärsutveckling. Designcentrums roll har varit att utveckla verktyg och mötesplatser, leda utvecklingsprocesser, vara en arena för idéutbyte och utveckling samt att synliggöra exempel inom cirkulär ekonomi. Här hittar du SMICE slutrapport. Pdf, 837.7 kB.

Som en del av SMICE utvecklade vi Förändra tillsammans, ett utvecklingsprogram med fyra träffar där idébärare får stöd av varandra och processledare i att ta sitt arbete vidare. Använd gärna verktygen Värdekarta, Målgruppskarta och Planeringskarta, som vi tog fram och använde i Förändra tillsammans.

För att bidra till nya cirkulära affärsmodeller har vi varit med och utvecklat Cirkulär Business Model Canvas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Designcentrum fortsätter nu sitt engagemang i omställningen till cirkulär ekonomi. Bland annat genom att delta aktivt i arbetsgruppen för cirkulär ekonomi i Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län. Vi deltar även i expergruppen för cirkulära designprinciper, som är en del av det arbete som Delegationen för cirkulär ekonomi Länk till annan webbplats. utför på uppdrag av regeringen.

Senast uppdaterad: 2021-08-24