Region Jämtland Härjedalen

Arrangörspeppen

Arrangörspeppen är en utmärkelse och ett ekonomiskt stöd som Estrad Norr, från och med 2018, delar ut till någon eller några av länets arrangörer.

Stödet har instiftats för att synliggöra och stötta det fantastiska arbete som görs av arrangörer runt om i Jämtland Härjedalen. Med Ideella krafter skapar arrangörsföreningar unika tillfällen för människor att mötas kring kultur – möjlighet att tillsammans med andra uppleva något intressant, roligt eller tankeväckande. Arrangörerna utgör en viktig pusselbit i arbetet med att hålla den lokala bygden levande, och det är något vi på Estrad Norr vill uppmuntra.

Arrangörspeppen är en utmärkelse som arrangören tilldelas, det är inte något man kan söka. Vår förhoppning är att stödet ska bidra till att ge arrangörsgrupper kraft och inspiration att fortsätta med det viktiga arbete man gör, ett arbete som inte alltid syns eller får den uppskattning som det förtjänar.

Det ekonomiska stödet ska därför användas till att stärka arrangörsgrupper. Till exempel genom att ordna utbildning, bjuda in föreläsare, göra studiebesök eller besöka ett inspirerande arrangemang. Stödet ska inte användas till drift/underhåll av befintliga lokaler, teknikinköp eller liknande.

Senast uppdaterad: 2019-01-10