Region Jämtland Härjedalen
Estrad Norrs Salongsorkester under konsert på Folkets hus i Östersund.

Estrad Norrs Salongsorkester Foto: Nina Fridell

Musik

Vår musikverksamhet har en lång historia. Först som Regionmusik, då uppdraget var att leverera militärmusik i mellersta Norrland. Därefter som Länsmusik med i huvudsak egna ensembler som turnerade i länet.

Idag arbetar vi brett inom musikområdet med uteslutande frilansande musiker. Vi jobbar aktivt med att verksamheten ska kännetecknas av variation, hög kvalitet och att vi ska vara tillgängliga i hela Jämtlands län.

Estrad Norr anlitar varje år musiker/grupper för turné på skolor, äldreboenden, bygdegårdar och andra samlingslokaler runt om i länet. Ibland arrangerar vi även konserter i egen regi eller i samverkan med andra aktörer. Vårt konsertutbud anpassas oftast för att passa på små scener och att de ska vara turnévänliga.

Estrad Norr driver sedan 2018 ett residensprogram inom folk- och världsmusik där frilansande musiker från hela landet kan söka för att vistas i Jämtland och arbeta fram ett konsertprogram. Läs mer om vårt residensprogram

Ett par gånger om året tar vi emot större gästspel. Vi beställer årligen ny musik av frilansande kompositörer, och en ny satsning för ungdomar startades 2019 – MusikKlivet.

I väntan på Sjulsmäss är ett konsertprojekt inom folk- och världsmusik som Estrad Norr startade 2018. Ensemblen kan variera från år till år, och har för avsikt att samla musiker med anknytning till länet för att årligen erbjuda en julkonsert i ett litet större format.

Jemtlands Salongsorkester är ytterligare ett nytt eget projekt där vi samlat musiker - huvudsakligen från länet - till en temporär orkester som kommer att dyka upp i flera sammanhang framöver.

Samarbeten

Estrad Norr Musik får årligen cirka 200 förfrågningar och erbjudanden om olika typer av samarbeten. Här kan du se vilka möjligheter till samarbeten vi erbjuder

Senast uppdaterad: 2024-07-3