Region Jämtland Härjedalen

Frilansresidens folk- och världsmusik

Estrad Norrs residensprogram inom folk- och världsmusik erbjuder två frilansgrupper per år möjlighet att vistas i Jämtland för att arbeta fram ett konsertprogram av hög kvalitet. Gruppen får sedan genomföra en turné om minst två veckor i Jämtland Härjedalen samt något av övriga Norrlandslän.

Målet med residenset är att utveckla en samarbetsform mellan frilansande musiker och institutionen Estrad Norr. Förutom den konstnärliga potentialen i en koncentrerad arbetsperiod vill Estrad Norr ge fritt verksamma musiker en möjlighet att komma i kontakt med vårt län. Genom valet av folk- och världsmusik som utgångspunkt och genre kan turnéerna komplettera Norrlandslänens utbud i stort.

Tillsammans med en rådgivande referensgrupp beslutar Estrad Norr om vilka grupper som ska erbjudas en plats i residensprogrammet.

RESIDENSPROGRAMMET 2022

Under hösten 2020 tog vi emot hela 67 ansökningar till residensprogrammet. Nu står det klart vilka två grupper som har erbjudits residensplatserna 2022: Trio Katastrofa och Trio el Gancho

RESIDENSPROGRAMMET 2023

Coronapandemin har medfört inställda turnéer för två av våra frilansresidens, Trio Törn våren 2020 och Kongero våren 2021. Vi har erbjudit grupperna att fullfölja sina residens under 2023. Läs mer om Trio Törn och Kongero

Estrad Norrs residensprogram innebär

 • Två veckors betald repetitionstid i Jämtland (kan delas upp i två tillfällen).
 • Att gruppen får möjlighet till fördjupat arbete, till exempel för instudering av nykomponerat material, arrangemang, ny presentation, etc.
 • Två veckors betald turné i Jämtland Härjedalen och något av övriga Norrlandslän.
 • Tillgång till repetitionslokaler på Estrad Norr, Östersund.
 • Boende under residensperiod och turné.

Sökande grupp ska uppfylla följande

 • Gruppen kan vara etablerad sedan tidigare eller bestå av en helt ny konstellation.
 • Gruppen består av max fyra personer.
 • Gruppen ska efter vistelsen presentera ett konsertprogram av hög kvalitet som kan turnera i Jämtland Härjedalen och övriga Norrlandslän.
 • Någon ur gruppen tar på sig rollen som turnéledare
 • Minst en person i gruppen har körkort, då ni själva kör till spelplatserna under turnén.
 • Gruppen roddar själv i samband med turné/konserter.
 • Gruppen kan erbjuda workshop eller publiksamtal i anslutning till konsert om efterfrågan finns.

Ansök till Estrad Norrs frilansresidens

Nästa ansökningsperiod öppnar hösten 2022, och gäller för ansökan till frilansresidens 2024.

Följande grupper har antagits tidigare år: Bridget Marsden & Leif Ottosson, Lena Jonsson Trio, Sirocco, Trio Törn, Kongero, Carr och Roswall, Trio Katastrofa, Trio el Gancho.

Senast uppdaterad: 2022-01-27