Region Jämtland Härjedalen

Barn & unga

Slöjdklubbar

Slöjdklubbarna samlar barn och ungdomar mellan 7 och 14 år som oavsett kön, funktionsnedsättning och socioekonomisk eller etnisk bakgrund får möjlighet att:

  • upptäcka och utforska slöjdens material och verktyg i gemenskap med andra barn och ungdomar
  • utveckla sin förmåga att skapa i slöjdens material
  • ta del av erfarenheter och kunskap om hur slöjden hör hemma i leken, i det kulturhistoriska, det mångkulturella, det tvärkulturella och i det ekologiska sammanhanget.

Vill du få plats i en Slöjdklubb? Ring Studieförbundet Vuxenskolan på din ort eller kontakta hemslöjdskonsulent Susann Myrenhammar för mer information.


HÖSten -23

Stora Blåsjön har startat sin klubb. Här samlas unga från 10-15 år.
De träffas ungefär varannan fredag i gamla skolan/vävstugan, kl 15-17.30.
SlöjdHandledare är Anna Jonasson och Katharina Benz.
Kontakt dem om du vill bli med, anna.jonasson@stromsund.se

SlöjdKlubben är ett samarbete mellan Jämtlands Härjedalens Hemslöjdsförbund, JHHF, Hemslöjdskonsulenterna och Studieförbundet Vuxenskolan


Östersunds SlöjdKlubb håller till i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Stapelmorsväg 20 C.

SlöjdKlubb Måndagkvällar.
Petra Ivarsson är ansvarig SlöjdKlubbshandledare. petra.ivarsson@gmail.com
Hon har hjälp av Anna Frisint och Elisabeth Olsson

Som deltagare i Östersunds SlöjdKlubbar blir du medlem i slöjdföreningen Visa mig och Jämtlands Härjedalens Hemslöjdsförbund, JHHF.
Dessa SlöjdKlubbar är ett samarbete mellan Hemslöjdsföreningen Visa mig, Hemslöjdskonsulenterna och Studieförbundet Vuxenskolan


Ragunda
Kom med i vår slöjdklubb!
Slöjdklubben är till för dig som gillar hantverk.
Här får du upptäcka och utforska slöjdens material och verktyg tillsammans med andra barn.
Alla som är mellan 8-16 år kan vara med i Slöjdklubben.
Vi ses på Krångede gamla skola
17 september 12-16
8 oktober 12-16
26 november 12-16

Annicka Kanto och Elisabeth Nordin är SlöjdHandledare. Vi tar gärna emot hjälp av vuxna händer under våra träffar, kom och hjälp och samtidigt få slöjda själv.

Att tänka på: oömma kläder och arbetshandskar i rätt storlek.
Vi slöjdar i olika material som trä, plåt, ståltråd, textil, garn och ull. Återbruk är vårt ledord i allt.

Som deltagare i en slöjdklubb blir du medlem i Jämtlands Härjedalens Hemslöjdsförbund, JHHF.
Kostnad 250 kr, 125 kr för nästa syskon.
Vi bjuder på fika under dagarna.
Vid frågor kontakta Annicka Kanto på 070-6256899

Slöjdklubben är ett samarbete mellan Jämtlands Härjedalens Hemslöjdsförbund, Hemslöjdskonsulenterna J/H, Studieförbundet Vuxenskolan samt Krångede Byförening.

SlöjdHandledarutbildning

För dig som vill använda slöjdens metoder och material i ditt befintliga arbete eller i den grupp av barn och unga som du jobbar med. För fritidsledare, pedagoger, kulturarbetare, slöjdare och föreningsaktiva i kreativa och kulturella verksamheter. Eller så deltar du bara för att det berikar dig. Läs mer här.

Slöjdhandledarutbildningen syftar till att deltagaren:

  • Upptäcker och utforskar slöjdens material och verktyg.
  • Tar del av upplevelser, erfarenheter och kunskaper där slöjden interagerar i en variation av kulturella sammanhang.
  • Utvecklar sin förmåga att skapa i slöjdens material.
  • Tar del i diskussionen kring hur kultur skapas av barn och unga med hjälp av slöjden.

Slöjdhandledarutbildningen innehåller 8 heldagsträffar utspridda under året och startar i februari, varje år. Kanske vill du starta en slöjdverksamhet för barn och unga? Hör av dig till hemslöjdskonsulent Susann Myrenhammar om du vill veta mer.


Senast uppdaterad: 2023-12-4