Region Jämtland Härjedalen

Barn & unga

Slöjdklubbar

Slöjdklubbarna samlar barn och ungdomar mellan 7 och 14 år som oavsett kön, funktionsnedsättning och socioekonomisk eller etnisk bakgrund får möjlighet att:

  • upptäcka och utforska slöjdens material och verktyg i gemenskap med andra barn och ungdomar
  • utveckla sin förmåga att skapa i slöjdens material
  • ta del av erfarenheter och kunskap om hur slöjden hör hemma i leken, i det kulturhistoriska, det mångkulturella, det tvärkulturella och i det ekologiska sammanhanget.

Vill du få plats i en Slöjdklubb? Ring Studieförbundet Vuxenskolan på din ort eller kontakta hemslöjdskonsulent Susann Myrenhammar för mer information.

SlöjdHandledarutbildning

För dig som vill använda slöjdens metoder och material i ditt befintliga arbete eller i den grupp av barn och unga som du jobbar med. För fritidsledare, pedagoger, kulturarbetare, slöjdare och föreningsaktiva i kreativa och kulturella verksamheter. Eller så deltar du bara för att det berikar dig.

Slöjdhandledarutbildningen syftar till att deltagaren:

  • Upptäcker och utforskar slöjdens material och verktyg.
  • Tar del av upplevelser, erfarenheter och kunskaper där slöjden interagerar i en variation av kulturella sammanhang.
  • Utvecklar sin förmåga att skapa i slöjdens material.
  • Tar del i diskussionen kring hur kultur skapas av barn och unga med hjälp av slöjden.

Slöjdhandledarutbildningen innehåller 8 heldagsträffar utspridda under året och startar i februari, varje år. Kanske vill du starta en slöjdverksamhet för barn och unga? Hör av dig till hemslöjdskonsulent Susann Myrenhammar om du vill veta mer.


Senast uppdaterad: 2022-06-21