Region Jämtland Härjedalen
Flicka tittar ner på två färgglatt målade stenar som hon håller i sina händer.

Tyck till om Regional kulturplan för Jämtland Härjedalen 2024-2027

Nu har du möjlighet att tycka till om Regional kulturplan för Jämtland Härjedalen 2024-2027.

Sedan våren 2021 har vi arbetat med att ta fram en ny Regional kulturplan för Jämtland Härjedalen. Processen har skett genom samråd, dialoger och aktiviteter med kommunerna, länets regionala kulturverksamheter samt företrädare för civilsamhälle och professionella kulturskapare.

Tre Fokus- och utvecklingsområden

Kulturens egenvärde, kulturens demokratiska grund och kulturens kraft i samhällsbygget är tre grundläggande principer som är utgångspunkterna för Region Jämtland Härjedalens kulturpolitik. Den nya kulturplanen lyfter fram tre viktiga fokusområden.

  • Tillgänglighet och delaktighet i hela länet
  • Nationella minoriteters och urfolket samernas kultur och språk
  • De professionella kulturskaparnas villkor och kulturella och kreativa branscher

Lämna remissvar

Nu är remissutgåvan beslutad av Regionala utvecklingsnämnden och finns tillgänglig här. Remissutgåva Regional kulturplan för Jämtland Härjedalen 2024-2027 (pdf) Pdf, 632 kB.

Din åsikt är värdefull, därför hoppas vi att du vill skicka in ett svar på denna remiss. Lämna dina synpunkter senast 31 mars 2023 och ange diarienummer RUN/12/2021 på svaret.

Skicka ditt svar via mejl till region@regionjh.se

eller per post till

Region Jämtland Härjedalen Kultur
Box 654
831 27 Östersund

Remisskonferens

1 mars 2023 kommer vi att anordna en remisskonferens i Östersund, dit du är varmt välkommen. Inbjudan och mer detaljer om konferensen följer.

Vill du veta mer?

För mer information om arbetet med att ta fram den nya kulturplanen, om remissen eller annat kopplat till Regional kulturplan är du välkommen att kontakta oss på Område Kultur och bildning. Våra kontaktuppgifter hittar du under rubriken Om oss

organisation

Område Kultur och bildning har tagit fram kulturplanen. Regionala utvecklingsnämndens presidium har varit styrgrupp.

Senast uppdaterad: 2022-12-16