Region Jämtland Härjedalen
Publicerad 16 december 2020

Lämna synpunkter på de nya bidragsreglerna

Regionen har tagit fram ett förslag på nya regler och villkor för organisationsbidrag. Förslaget har tagits fram efter enkät och samråd med representanter för det civila samhället.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 15 december att skicka förslaget på nya Regler och villkor för verksamhetsbidrag på remiss till representanter för det regionala organisationslivet, civilsamhället och övriga intresserade. Nedan finns länk till förslaget.

Förslag på Regler och villkor för verksamhetsbidrag (pdf)länk till annan webbplats

Senast den 15 mars 2021 vill vi ha synpunkter på de nya reglerna. Svara så kortfattat och konkret som möjligt.

Efter remissperioden kommer synpunkterna att sammanställas och bearbetas. Det slutliga förslaget beslutas av regionfullmäktige och kommer att gälla från och med ansökan om regionalt verksamhetsbidrag för 2022.

Remissvaren skickas till: regionalutveckling@regionjh.se
Märk remissvaret med RUN/587/2019.

Vid frågor kontakta Jimmy Eriksson, kultursamordnare, tel. 063-14 67 03 eller e-post jimmy.eriksson@regionjh.se