Region Jämtland Härjedalen
Publicerad 8 juli 2021

Mittnordiska kulturdagen 2021

Årets mittnordiska kulturdag genomförs digitalt den 17 november 2021. Temat är kulturens roll i långsiktiga och hållbara relationer över gränserna.

Vi kommer bland annat att få höra Joakim Boström Elias, Kulturanalys Norden, föredra rapporten Covid-19-pandemiens effekter på kultursektoren i de nordiske landene, ta del av några pågående gränsöverskridande kulturprojekt från mittnorden,
som projektet Mid Nordic Female Network samt erbjudas tillfälle för dialog.

Målgrupp för dagen är kulturskapare, aktörer inom kulturområdet, tjänstepersoner och politiker.

Programmet i sin helhet presenteras senare.

Arrangemanget genomförs av den mittnordiska kulturarbetsgruppen med stöd från Mittnordenkommittén.