Region Jämtland Härjedalen

Organisationsbidrag

Ansökan om bidrag till organisationers regionala verksamhet för verksamhetsåret 2021 ska göras senast 31 oktober 2020. Till ansökan ska bifogas dokumenterad verksamhet för verksamhetsåret 2019.

Fördelning av bidrag görs till ett antal organisationsgrupper. Läs noggrant igenom bidragsreglerna nedan. Region Jämtland Härjedalen fattar inga beslut förrän ansökan är fullständig och alla begärda bilagor har inkommit.

Regler och villkor för organisationsbidragPDF (.pdf)

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdprlänk till annan webbplats


Revidering av bidragsrgeler

Civilsamhällets organisationer är centrala aktörer i utvecklingen av det demokratiska samhället men vi börjar se en förändring i föreningslivet. Det kan till exempel gälla en förändrad organisationsstruktur, antal medlemmar och vilka organisationer som ansöker om regionala bidrag. Därför har regionala utvecklingsnämnden beslutat att se över sina regler för organisationsbidrag och presentera förslag till nya principer för stöd och samverkan. Coompanion Jämtlands län hjälper oss med detta arbete.

Ett utkast på nya regler kommer att gå ut på remiss efter årsskiftet och reglerna ska börja gälla från ansökan om bidrag för 2022 års verksamhetsår.

Senast uppdaterad: 2021-02-1