Region Jämtland Härjedalen

Verksamhetsbidrag

Regionen fördelar verksamhetsbidrag till organisationer för deras regionala verksamhet enligt beslutade regler och villkor.

Ansökan om bidrag till organisationers regionala verksamhet för verksamhetsåret 2022 ska göras senast 15 september 2021. Till ansökan ska bifogas dokumenterad verksamhet för verksamhetsåret 2020.

NYA bidragsregler

Regionen har beslutat om nya regler och villkor för verksamhetsbidrag. Det innebär att vi förändrar våra ansökningsdatum och ansökningsblanketter. Formulär för ansökan kommer att publiceras från slutet av augusti. Läs noggrant igenom bidragsreglerna nedan. Region Jämtland Härjedalen fattar inga beslut förrän ansökan är fullständig och alla begärda bilagor har inkommit.

De nya bidragsreglerna finns här Regler och villkor för verksamhetsbidragPDF (.pdf)

De nya reglerna gäller stöd till studieförbund, idrottsförbund, unghdomsorganisationer, funktionsrättsorganisationer samt övriga främjande och intresseorganisationer.

För verksamheter inom Kultursamverkansmodellen eller övriga verksamheter så gäller ansökningar i särskild ordning.

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdprlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2021-07-6