Region Jämtland Härjedalen

Kulturstöd till Föreningar och organisationer

Kulturstödet ska användas till att skapa publik kulturverksamhet och publika kulturaktiviteter som når ut i länet och möjliggör för länets invånare att delta i och utöva kultur.

2024 års ansökningstider:
15 februari - 15 mars
15 september - 15 oktober 

BESLUT och redovisning

Beslut om ansökt kulturstöd tas snarast efter ansökningsperiodens slut. Beviljat stöd rekvireras innan aktivitetens/projektets genomförande, dock före nästa ansökningsperiod.

Bidraget ska redovisas enligt beslutet. Om förändringar uppstår som gör att den slutliga idén skiljer sig markant från ursprungsansökan ska Område Kultur och bildning kontaktas.

Redovisningsblankett (pdf)   Pdf, 54.1 kB.Högerklicka och välj Spara länk som eller Ladda ned. Blanketten kan sedan fyllas i direkt på datorn.

Senast uppdaterad: 2023-12-1