Region Jämtland Härjedalen

Lära ut film

Vi vill stimulera barn och ungdomar att både göra och förstå film, både i skolan och privat.

Filmpool stödjer och samarbetar kring skolbioverksamhet och genomför fortbildningsinsatser för pedagoger både i skolan och förskolan.

Kontakta Anna Vidmark för mer information om aktuella fortbildningar just nu; anna.vidmark(@)regionjh.se

Senast uppdaterad: 2022-06-2