Region Jämtland Härjedalen

Kultur för alla

Aktuellt

kulturverksamheter

Estrad Norr är regionens professionella scenkonstinstitution med teater, musik, musikteater och dans.

Bildkonstens uppdrag är att främja bild- och formkonstområdet, föra en konst­pedagogisk verksamhet samt konstnärligt gestalta Regionen

Filmpool arbetar för att stärka den regionala filmkulturen och vill vara ett stöd för alla som på något sätt arbetar med film i länet.

Den regionala biblioteksverksamheten arbetar för en utveckling av den samlade biblioteks­verksamheten i länet

Hemslöjds­konsulenterna har både textil och hård inriktning och arbetar för att främja hemslöjden i länet.

Designcentrum är en arena för kreativ samhällsutveckling och arbetar för att utveckla designområdet i länet.