Region Jämtland Härjedalen
En öppen dörr i en tegelbyggnad. Framför dörren finns en stor flagga med texten Ung Kultur.

Mötesplats för ung kultur

Ung Kultur är en mötesplats där ungdomar som är intresserade av kultur ges möjlighet att träffas och dela med sig av tankar, åsikter och uttryck. Mötesplatsen möjliggör och synliggör ung kultur på ungas egna villkor.

Vi finns på innergården (Ga Tingshuset), Samuel Permansgata 13, Östersund. Öppettider: tisdagar och torsdagar kl 16–20, varje vecka. Lokalen är tillgänglighetsanpassad. Ungdomar mellan 15–25 år är välkomna.

Kontakta projektets koordinator Sara Norling om du vill veta mera:
tel: 073–387 13 07, sara.norling(@)regionjh.se

Mötesplats för unga är ett treårigt utvecklingsprojekt med medel från Kulturrådet och Region Jämtland Härjedalen i samarbete med G:a Tingshuset/ Östersunds Kommun. Projektet drivs gemensamt av Bildkonsten och Filmpool inom enheten Kulturutveckling.


Kulturrådets logotype
Senast uppdaterad: 2024-02-12