Region Jämtland Härjedalen

Kan det bli ekonomi av en konstnärs verksamhet?

Till vårens sista digitala frukostsamtal har vi bjudit in Linda Kentaur Nordfors, konstnär och ekonomisk tänkare, och Lina Werning, processledare och ordförande PUNKS.

8 maj, kl. 8.30–9.30
Hur ser PUNKS* på de utmaningarna som finns inbyggda i den så kallade passionsdrivna ekonomin, vilken typ av stöd hjälper respektive stjälper? Nordfors och Werning samtalar om hur konstnärer kan skapa "framgång" på sina egna premisser.
* Passionsdriven Utveckling av Näringsliv, Kultur och Samhälle

Lina Werning, ordförande PUNKS – är processledare, coach, kaospilot och uttryckande konstterapeut. Hon har jobbat i över 20 år med förändringsarbete och kreativ processledning. Idag arbetar hon som uttryckande konstterapeut samt i PUNKS med processledning och metodutveckling för att sprida kunskapen om den passionsdrivna ekonomin och stötta passionsdrivna aktörer för att kunna leva på det de brinner för.

Konstkonsulenterna i Sverige bjuder in till digitala frukostsamtal under våren 2024 där vi lyfter olika frågor och perspektiv på kulturella och kreativa branscher med fokus på bild- och formområdet.

Arrangörer: Konstkonsulenterna i Sverige, Kalmar Konstmuseum, Region Jämtland Härjedalen, Region Värmland, Region Örebro län, Västra Götalands Regionen.