Region Jämtland Härjedalen

Ung referensgrupp

I och med att Barnkonventionen blev svensk lag 2020 etablerades en ung referensgrupp inom Kulturutveckling med syfte att göra länets unga mer delaktiga i våra verksamheters innehåll och utbud.

Gruppen är löst sammansatt med ca 15 ungdomar mellan 16–24 år. Vi arvoderar vid de tillfällen som ungdomarna kommer med inspel och idéer. Vid andra tillfällen kanske vi bara samlar gruppen för att bjuda på en workshop eller en biovisning.

Bildkonsten och Filmpool driver referensgruppen gemensamt.

Är du i 16–20 år och intresserad att vara med?
Skicka ett sms/ring: 070–301 05 93 eller mejla: film@regionjh.se

Senast uppdaterad: 2024-04-19