Region Jämtland Härjedalen

Stöd och bidrag

Region Jämtland Härjedalen, som Estrad Norr är en del av, avsätter årligen medel för att stödja tidsbegränsade projekt av regionalt intresse. Kulturbidrag kan sökas för kulturprojekt, arrangemang eller produktion.

Syftet med Kulturbidrag är att stödja och stimulera aktiviteter som bidrar till den regionala kulturpolitiska visionen samt prioriterade områden i den regionala kulturplanen. Övergripande prioriteringar för Kulturbidrag är konstnärlig kvalitet och förnyelse, samverkan, tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och HBTQ-perspektiv.

På sidan kulturjamtlandharjedalen.se finns alltid den senaste informationen om hur du söker kulturbidrag.

Senast uppdaterad: 2023-12-1