Region Jämtland Härjedalen

Illustration: Helene Gedda

Sök Stöd

Kulturstöden från Region Jämtland Härjedalen har till syfte att stimulera och möjliggöra såväl skapande som deltagande och utövande av kultur i hela länet. Kulturstöden kan sökas av professionella kulturskapare, föreningar, organisationer, barn och unga samt övriga aktörer. Stöden ska omfatta en bredd av konstuttryck och kulturformer.

Region Jämtland Härjedalens regler och villkor för regionala kulturstöd (pdf) Pdf, 284.9 kB.

Professionella kulturskapare kan söka:

Syftet med stöden är att stimulera och möjliggöra för professionella kulturskapare (enskilda firmor och företag) att utveckla sin konst och verka i Jämtland Härjedalen. OBS För arbetsstipendier gäller Regler för Region Jämtland Härjedalens stipendier och priser inom kulturområdet (pdf) Pdf, 79.8 kB.

Föreningar och ideella organisationer kan söka:

Syftet med stödet är att möjliggöra kulturprojekt och arrangemang, inom civilsamhället, för att medborgare ska ges möjlighet att delta i och ta del av kultur i hela länet. OBS. För verksamhetsbidragen gäller Regler och villkor för verksamhetsbidrag (pdf). Pdf, 214 kB.

Unga kan söka:

Syftet med stöden är att stötta ungas initiativ inom kulturområdet, så som idéer och projekt, samt att stimulera ungas arrangörskap och delaktighet i kulturlivet. OBS. För Kulturstipendium till Peterson-Bergers minne gäller Regler för Region Jämtland Härjedalens stipendier och priser inom kulturområdet (pdf) Pdf, 79.8 kB.

Villkor

Följande villkor gäller samtliga kulturstöd från Region Jämtland Härjedalen

Så här ansöker du

Ansökningstider och ansökningsformulär hittar du under respektive stöd i menyn till höger.

Så här redovisar du

Har du fått stöd i form av bidrag ska du redovisa senast två månader efter aktivitetens genomförande alternativt projektets avslut. Stipendier redovisas inte.

Ifyllnadsbar redovisningsblankett (pdf) Pdf, 254.3 kB.

Högerklicka och ladda ner blanketten, fyll i den, spara och skicka till kulturstod(@)regionjh.se

Övergripande prioriteringar

När urval måste göras vid fördelning av kulturstöd, på grund av stort antal ansökningar, beaktas följande: 

  • Konstnärlig kvalitet och förnyelse. 
  • Kultur som riktar sig till eller engagerar barn och unga, unga vuxna samt äldre. 
  • Tillgänglighet, jämställdhet och mångfald. 
  • Främjande av nationella minoriteters och urfolket samernas språk och kultur. 
  • Aktiviteter som rör flera kommuner i Jämtland Härjedalen. 
  • Samverkan mellan olika aktörer. 
  • Fokus på hållbarhet och samhällsutmaningar. 

Har du frågor, kontakta oss:
063-14 67 06
kulturstod(@)regionjh.se

Senast uppdaterad: 2024-02-29