Region Jämtland Härjedalen

Mobilitetstöd

Regionens mobilitetstöd för yrkesverksamma kulturskapare inom bild och form utgår i form av resebidrag eller transportbidrag.

ANSÖKAN: är öppet mellan 15 januari – 31 oktober 2024.

VEM KAN SÖKA: Yrkesverksamma* konstnärer inom bild och form som är folkbokförda och verksamma i Jämtland Härjedalen, samt har enskild firma eller aktiebolag.

VAD SKA STÖDET ANVÄNDAS TILL: Stödet ska användas till frakt och resor för yrkesverksamma kulturskapare inom bild och form som medverkar i utställningar, residens, seminarium eller liknande aktiv medverkan utanför Jämtlands län.

VILLKOR: Förutom de övergripande villkoren för kulturstöd hos Region Jämtland Härjedalen gäller även:

  • För att kunna söka stödet krävs en inbjudan från arrangören. 
  • Stödet gäller ej studieresor, kost och logi eller resor med flyg. Undantag för flygresor kan ges om det avser resa utanför landet och om det inte finns andra alternativ. 

ANSÖKAN: Utöver de övergripande reglerna kring ansökan om kulturstöd från Region Jämtland Härjedalen gäller för detta stöd:

  • Löpande ansökningar under 15 januari –31 oktober. (Observera att då medlen är begränsade kan ansökningsperioden kortas) Ansök i god tid, det går ej att göra en ansökan i efterhand.
  • Stöd ges till hela eller delar av sökt belopp, där högst 6000 kr ges för mobilitetstöd inom Sverige och högst 10 000 kr ges för mobilitetstöd utomlands.
  • Mobilitetstöd går att få endast en gång per person och år.
  • Medlemmar i konstnärsgrupper och/eller konstnärsduon gör enskilda ansökningar.
  • Stöd för resa till residens ges om residenset bedrivs på regelbunden basis.

UTBETALNING: Om ansökan blir beviljad får den sökande ett beslut via mejl. I mejlet bifogas en rekvisitionsblankett, som ska skickas in för att kunna få medlen.

REDOVISNING: Senast 3 månader efter genomförd transport/resa, ska en kort redogörelse skickas in, samt kopior på kvitton/fakturor/utlägg för resan eller frakt av konst.


Senast uppdaterad: 2024-01-12