Region Jämtland Härjedalen

Designdriven digitalisering av företag på landsbygderna

Tillsammans med SVID, Almi och Design i Västernorrland utvecklar Designcentrum ett utbildningspaket som stärker landsbygdsföretagen i deras designdrivna affärsutveckling – inom digitalisering, utveckling av nya cirkulära flöden och företagens hållbara värdeskapande.