Region Jämtland Härjedalen

Utvecklingsområden

År 2021 är Designcentrum engagerade i följande utvecklingsområden:

  • Cirkulär ekonomi
  • Gestaltad livsmiljö
  • Tjänstedesign i offentlig sektor
  • Digitalisering
  • Skog

Aktuella projekt

Utveckla färdigheter för smart specialisering

Hur behöver vi arbeta för att skapa bästa effekt av Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021-2027? Detta arbetar Designcentrum med i förstudien Utveckla färdigheter för smart specilaisering, som har stöd från Europeiska regionala utveckingsfonden. Information om arbetet med Smart specilaisering hittar du här.länk till annan webbplats

Hur stärker vi företag på lands­bygderna?

Tillsammans med SVID, Almi och Design i Västernorrland utvecklar vi nu ett utbildningspaket som stärker landsbygdsföretagen i deras designdrivna affärsutveckling – inom digitalisering, utveckling av nya cirkulära flöden och företagens hållbara värdeskapande. Mer om projektet hittar du på https://svid.se/vad-vi-gor/projekt/designdriven-digitalisering-av-foretag-pa-landsbygderna/länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2021-04-9