Region Jämtland Härjedalen

Utvecklingsområden

År 2021 är Designcentrum engagerade i följande utvecklingsområden:

  • Cirkulär ekonomi
  • Gestaltad livsmiljö
  • Tjänstedesign i offentlig sektor
  • Digitalisering

Aktuella projekt

Utveckla färdigheter för smart specialisering

Hur behöver vi arbeta för att skapa bästa effekt av Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021-2027? Detta arbetar Designcentrum med i förstudien Utveckla färdigheter för smart specialisering, som har stöd från Europeiska regionala utveckingsfonden. Information om arbetet med Smart specilaisering hittar du här. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2022-02-1