Region Jämtland Härjedalen
Publicerad 3 augusti 2021

gestaltad livsmiljö

Sedan 2019 är gestaltad livsmiljö ett prioriterat utvecklingsområde för Designcentrum. Vi arbetar med kunskapsspridning, kompetensutvecking, rådgivning och med att synliggöra designens och designerns roll inom området.

Arkitektur, form, design, konst och kulturarv ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. Våra gemensamma livsmiljöer ska gestaltas med omsorg och alla ska ha möjlighet att påverka. Detta är kärnan i politiken för gestaltad livsmiljö. Inom designområdet finns många verktyg för att utveckla och testa lösningar tillsammans med de människor som berörs. Det finns även en vana att hantera många olika perspektiv och behov. Designcentrum arbetar för att designerns verktyg och kompetens ska komma till användning i utvecklingen av gemensamma rum, miljöer och strukturer. Vi jobbar även med att sprida kunskap om politikområdet i stort.

Vi samarbetar ofta med våra kollegor på Bildkonsten. De arbetar särskilt med att stötta kommuner i arbetet med enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer.

Med start 26 augusti 2021 arrangerar Designcentrum, tillsammans med regionerna Dalarna, Gävleborg, Halland och Uppsala, en samtalsserie om gestaltad livsmiljö. Inbjudan och mer information hittar du här. Pdf, 514 kB.

MATERIAL FRÅN TIDIGARE AKTIVITETER

Ett samhälle vi alla vill leva i Pdf, 1.9 MB. – inbjudan till seminarium 1 april 2020

Gestaltad livsmiljö och RUS Pdf, 348.3 kB. – rapport från praktik 2020

Vilken roll har design i politikområdet gestaltad livsmiljö? Pdf, 4 MB. – uppgift i kursen Gestaltad livsmiljö vid Högskolan Dalarna 2020

Ett hållbart samhälle genom design, så funkar det! Pdf, 10.6 MB. – dokumentation från webbinarium 26 maj 2021

Implementering av politik för gestaltad livsmiljö i Bergs kommun Pdf, 631.3 kB. – uppgift i kursen Gestaltad livsmiljö vid Högskolan Dalarna 2021