Region Jämtland Härjedalen

Gestaltad livsmiljö

Sedan 2019 är gestaltad livsmiljö ett prioriterat utvecklingsområde för Designcentrum. Vi arbetar med kunskapsspridning, kompetensutveckling, rådgivning och med att synliggöra designens och designerns roll inom området.

Arkitektur, form, design, konst och kulturarv ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. Våra gemensamma livsmiljöer ska gestaltas med omsorg och alla ska ha möjlighet att påverka. Detta är kärnan i politiken för gestaltad livsmiljö. Inom designområdet finns många verktyg för att utveckla och testa lösningar tillsammans med de människor som berörs. Det finns även en vana att hantera många olika perspektiv och behov. Designcentrum arbetar för att designerns verktyg och kompetens ska komma till användning i utvecklingen av gemensamma rum, miljöer och strukturer. Vi jobbar även med att sprida kunskap om politikområdet i stort.

Vi samarbetar ofta med våra kollegor på Bildkonsten. De arbetar särskilt med att stötta kommuner i arbetet med enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer.

Designcentrum är regional nod för ArkDes uppföljning av politiken för gestaltad livsmiljö. Vi är även sammankallande för den regionala samverkansgruppen. I denna ingår Designcentrum och Bildkonsten vid Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen, Jamtli och Svensk Form J/H.

Tillsammans med regionerna Blekinge, Halland, Västmanland och Uppsala arrangerar Designcentrum en webbinarieserien Gestaltad livsmiljö till frukost. Ladda ner programmet för Gestaltad livsmiljö till frukost för våren 2024 som pdf. Pdf, 2.5 MB.

MATERIAL FRÅN TIDIGARE AKTIVITETER

Ett samhälle vi alla vill leva i Pdf, 1.9 MB. – inbjudan till seminarium 1 april 2020

Gestaltad livsmiljö och RUS Pdf, 348.3 kB. – rapport från praktik 2020

Vilken roll har design i politikområdet gestaltad livsmiljö? Pdf, 4 MB. – uppgift i kursen Gestaltad livsmiljö vid Högskolan Dalarna 2020

Ett hållbart samhälle genom design, så funkar det! Pdf, 10.6 MB. – dokumentation från webbinarium 26 maj 2021

Implementering av politik för gestaltad livsmiljö i Bergs kommun Pdf, 631.3 kB. – uppgift i kursen Gestaltad livsmiljö vid Högskolan Dalarna 2021

Gestaltad livsmiljö – från offentlig konst till samhällsplanering Pdf, 514 kB. – inbjudan till samtalsserie hösten 2021

Gestaltad livsmiljö – från offentlig konst till samhällsplanering Pdf, 245.5 kB. – inbjudan till samtalsserie våren 2022

Gestaltad livsmiljö – från offentlig konst till samhällsplanering Pdf, 356.9 kB. – inbjudan till samtalsserie hösten 2022

Gestaltad livsmiljö – från offentlig konst till samhällsplanering Pdf, 695.6 kB. – inbjudan till samtalsserie våren 2023

Gestaltad livsmiljö – från offentlig konst till samhällsplanering Pdf, 2.5 MB. – inbjudan till samtalsserie hösten 2023