Region Jämtland Härjedalen

Gestaltad livsmiljö

Ett av Designcentrums utvecklingsområden är att ”bidra till samverkan för att skapa en hållbar, jämlik och inkluderande livsmiljö genom arkitektur, form och design”.

Den 1 april 2020 arrangerade vi, tillsammans med Bildkonsten, webbinariet Ett samhälle vi alla vill leva i. Filmer från webbinariet Ett samhälle vi alla vill leva i. Länk till annan webbplats.

För att få djupare kunskap inom området deltar vi nu i kursen Gestaltad livsmiljö på Högskolan Dalarna.