Region Jämtland Härjedalen

Hållbar och lönsam produktion med cirkulär design

Nu lanseras Response - där vi jobbar tätt ihop med länets företag för att utveckla hållbar och lönsam produktion. Programmet pågår 2022-2023 och ger företag möjlighet att öka sin kunskap och testa nya gröna affärserbjudanden - vi stöttar hela vägen in i genomförandet. Läs mer och anmäl er på https://svid.se/vad-vi-gor/projekt/response/ Länk till annan webbplats.

KORTA FAKTA
Programmet är kostnadsfritt och indelat i fyra delar:

>> Kunskapslyft (öppet för företag i hela Sverige, ges fysiskt i Östersund eller digitalt)
- Ger förståelse för olika delar inom hållbarhet, trender som påverkar oss och olika sätt att hantera de utmaningar vi står inför.

>> Vinnande verksamhet med hållbar produktion (ges fysiskt i Östersund, öppet för företag i Jämtlands län)
- Hur produktdesign, materialval och nytänkande kan bli ett viktigt verktyg i företagets hållbarhetsarbete.

>> Lönsamhet med hållbara affärsmodeller (ges fysiskt i Östersund eller digitalt, öppet för företag i Jämtlands län)
- Vilka nya, gröna affärsmöjligheter har ni? Vi undersöker och värderar nya lösningar.

>> Designsprint (stöd i genomförandet på ditt företag, öppet för företag i Jämtlands län)

- Fokuserat utvecklingsarbete med stöd av coacher och experter.