Region Jämtland Härjedalen

Antagna grupper 2023

Kongero

Foto: Linda Rós Guðnadotter

Våren 2023

Kongero

Vokalgruppen Kongeros musik präglas av klarhet, täta klanger och rytmiskt driv. De utforskar nyfiket och obehindrat röstens möjligheter. Under sitt residens kommer de arbeta fram en barnproduktion där berättandet är den röda tråden och som binder samman en väv av folksånger och historia.

Medverkande
Lotta Andersson, sång
Emma Björling, sång
Sofia Hultqvist Kott, sång
Anna Wikenius, sång

Kongero antogs till Estrad Norrs frilansresidens 2021. Med anledning av rådande pandemi fick de avbryta sitt residens som istället genomförs våren 2023.

Carr och Roswall

Hösten 2023

Trio Törn

Trio Törn bjuder på ett möte mellan tre starka personligheter med rötterna i den svenska folkmusiken. Med den unika sättningen fiol, cello och nyckelharpa experimenterar de ständigt med instrumentens möjligheter och provar traditionens gränser. När trion tillsammans sätter en ton uppstår en blandning av färgstarka melodier, fängslande harmonier, ohämmat sväng och innerlighet – allt i en levande enhet. Med egna kompositioner, starkt förankrade i den nordiska folkmusiken är Trio Törn ett kammarmusikaliskt möte där finurliga valser, svängiga schottisar och tunga polskor kläs i väl uttänkta arrangemang och där samspelet och instrumentens potential får stå i centrum.

Medverkande
Olof Kennemark, fiol
Klara Källström, cello
Petrus Dillner, nyckelharpa

Trio Törn antogs till Estrad Norrs frilansresidens 2020. Med anledning av rådande pandemi fick de avbryta sitt residens som istället genomförs hösten 2023.

Senast uppdaterad: 2023-01-30