Region Jämtland Härjedalen

Antagna grupper 2021

Kongero

Våren 2021

Kongero

Vokalgruppen Kongeros musik präglas av klarhet, täta klanger och rytmiskt driv. De utforskar nyfiket och obehindrat röstens möjligheter. Under sitt residens kommer de arbeta fram en barnproduktion där berättandet är den röda tråden och som binder samman en väv av folksånger och historia.

Lotta Andersson, Emma Björling, Anna Larsson, Anna Wikenius – sång
Foto: Natalie Jolley

Kongero antogs till Estrad Norrs frilansresidens 2021. Med anledning av rådande pandemi fick de avbryta sitt residens som istället genomförs våren 2023.

Carr och Roswall

Hösten 2021

Carr och Roswall

När en brittisk, mästerlig gitarrist möter en skånsk världsmästare i nyckelharpa uppstår något väldigt spännande och vackert. Under sitt residens önskar duon fördjupa sig i Jämtland Härjedalens musiktradition.

Ian Carr – gitarr
Nicklas Roswall – nyckelharpa
Foto: N Roswall

Senast uppdaterad: 2022-01-25