Region Jämtland Härjedalen

Beredskap

Här hittar du länkar till information och material med fokus på hantering av kris och konflikt samt användbara källor vid kris.

Biblioteksfokus

Källkritik

Informationssäkerhet

Att Prata med barn

Kommunalt

våra kommuners webbplatser

Medier

Regionalt

Nationellt

Medier

Dagstidningar såsom:

Globalt

Förbered dig för kris

På MSBs webbplats finns väl sammanställd information kring kris och råd hur man kan förbereda sig.

För barn

Stöd vid oro

Tillgängliga medier

Krisinformation på ANDRA SPRÅK

Senast uppdaterad: 2024-05-16