Region Jämtland Härjedalen

Styrdokument

Den regionala biblioteksutvecklingen styrs och regleras av Bibliotekslagen, den regionala kulturplanen och den regionala biblioteksplanen. Staten, via Kulturrådet och Region Jämtland Härjedalen finansierar verksamheten.

I biblioteksplanen, som tagits fram i samråd med biblioteken i länet, finns planer och prioriteringar för perioden. Utifrån den görs varje år en verksamhetsplan som sedan följs upp tillsammans med bibliotekscheferna.

Regional kulturplan Jämtland Härjedalen 2024-2027 (.pdf) Pdf, 3.4 MB.

Regional biblioteksplan 2024-2027 (pdf) Pdf, 9.5 MB.


Senast uppdaterad: 2024-03-19