Region Jämtland Härjedalen

Läsfrämjande

Att kunna ta del av information och litteratur i olika format är en förutsättning för lärande och delaktighet i ett demokratiskt samhälle. Läsning berör oss som människor och hjälper oss att växa och utvecklas. Att verka läsfrämjande är kärnan i folkbibliotekens verksamhet. Som Regionbibliotek arbetar vi därför som stöd och handledning i detta läsfrämjande arbete.

  • Stärker och utvecklar samarbete mellan bibliotek, skola, förskola, barnhälsovård och folkbildning i syfte att arbeta med läsfrämjande och språkutveckling för barn och unga.
  • Stödjer och samordnar folkbibliotekens läsfrämjande insatser för vuxna.
  • Bidrar till att utveckla och skapa litterära mötesplatser i samarbete med folkbibliotek, folkbildning och föreningsliv samt bokhandlare och författare.
  • Främjar det sydsamiska språket genom stöd till folkbiblioteken.
Senast uppdaterad: 2022-07-4