Region Jämtland Härjedalen

Antologier och skrivartävlingar

Ett av de regionala uppdragen inom kulturområdet handlar om att utveckla och stärka litteraturen genom insatser för författare, både blivande och mer etablerade. Ökad synlighet och fler möjligheter till publicering är efterfrågade. Att arrangera skrivartävlingar och ge ut antologier är ett sätt att verka för ökad synlighet.

2015 initierads därför den regionala biblioteksverksamheten en första skrivartävling med målet att sammanställa en antologi. Temat för tävlingen var löst formulerat – att på olika sätt skriva om platsers betydelse. Initiativet blev mycket lyckat och ett 60-tal personer deltog i tävlingen. Antologin ”Orter och ställen: 21 författare från Jämtland Härjedalen” publicerades hösten 2016.

I november 2020 inleddes den nya skrivartävlingen NÄRODLADE BERÄTTELSER – röster från Jämtland Härjedalen i skuggan av klimatkris och Coronapandemi. Deltagarna uppmanades att skicka in en korttext (novell, essä, samling av dikter, reportage eller liknande) som utgick från den tid vi lever i just nu. Texten kunde vara skönlitterär eller i form av sakprosa.

Skrivartävlingen lockade hela 78 deltagare, ett fantastiskt fint resultat. När texterna fanns på plats tog en jury vid för att läsa, bedöma och göra ett urval. Juryn har bestått av tre personer: Anna Holmström Degerman, författare från Hörnefors, Gregor Flakierski, författare från Kramfors samt Catarina Lundström, läs- och litteraturutvecklare från Region Jämtland Härjedalen. Bidragen lästes anonymt och 27 texter valdes ut för publicering. Författarna finns presenterade i slutet av boken.

Juryns uppdrag var också att utse ett vinnande bidrag. Det vinnande bidraget, novellen Lugnviksrundan, är skrivet av Sofie Gisslén. Juryns motivering lyder:

En väl gestaltad novell med trovärdiga karaktärer där språket är tonsäkert och samtidigt personligt. Mycket är underförstått och kan bara uppfattas mellan raderna. Allt ramas in av ett fint och oväntat bildspråk. Som helhet en snyggt disponerad berättelse vars fyra röster först på slutet binds samman. Oväntat, spännande och originellt. I bakgrunden finns pandemin som en dov och obehaglig inramning.

Senast uppdaterad: 2023-08-30