Region Jämtland Härjedalen

Om oss

Den regionala biblioteksutvecklingen verkar i hela länet och arbetar för att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet i länets folkbiblioteksverksamheter.

Det innebär att arbeta med stöd, rådgivning och handledning för bibliotekspersonalen och att anordna fortbildning och kompetensutveckling i den form som bäst passar de lokala biblioteken. Verksamheten har också ett litteratur– och läsfrämjande uppdrag.

Biblioteksutvecklings verksamhet bedrivs med stöd av Kulturrådet Länk till annan webbplats. genom kultursamverkansmodellen.

Senast uppdaterad: 2024-02-13