Region Jämtland Härjedalen

Litteratur

Litteraturen som konstform behöver utövare i hela landet. Biblioteksutveckling bidrar till att stärka det litterära området i vårt län genom insatser för att stödja etablerade och blivande författare.

Vårt uppdrag:

  • Erbjuda nätverk, stöd och fortbildning för länets författare via ett regionalt författarnätverk.
  • Bidra till att utveckla och skapa litterära mötesplatser i samarbete med folkbibliotek, folkbildning och föreningsliv samt bokhandlare och författare.
  • Främja det sydsamiska språket genom stöd till folkbiblioteken och insatser som ökar den litterära utgivningen
Senast uppdaterad: 2023-08-30