Region Jämtland Härjedalen

Om oss

Region Jämtland Härjedalen Kultur har uppdraget att, i enlighet med de nationella kulturpolitiska målen, samverka med staten, kommunerna, civilsamhället och det fria kulturlivet, för ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv i hela länet. Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 är styrande för verksamheten.

Region Jämtland Härjedalens egna kulturverksamheter är Estrad Norr Scenkonst, Filmpool, Bildkonsten, Regional biblioteksutveckling, Hemslöjdskonsulenter samt Designcentrum. Därutöver skriver regionen avtal med vissa kulturverksamheter och fördelar även bidrag till organisationer och föreningar.

Senast uppdaterad: 2023-11-15