Region Jämtland Härjedalen

Om oss

Region Jämtland Härjedalen Kultur har uppdraget att, i enlighet med de nationella kulturpolitiska målen, samverka med staten, kommunerna, civilsamhället och det fria kulturlivet, för ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv i hela länet. Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 är styrande för verksamheten.

Region Jämtland Härjedalens egna kulturverksamheter är Estrad Norr Scenkonst, Filmpool, Bildkonsten, Regional biblioteksverksamhet, Hemslöjdskonsulenter samt Designcentrum. Därutöver skriver regionen avtal med Stiftelsen Jamtli, Föreningsarkivet i Jämtlands län och Riksteatern J/H.

Kulturen hanterar även bidragsgivning till det regionala organisationslivet, kulturbidrag samt stipendier och kulturpris.

Senast uppdaterad: 2020-10-14