Region Jämtland Härjedalen

Stöd till nya idéer

Detta stöd ska ge professionella kulturskapare möjlighet att påbörja, genomföra eller testa en idé eller ett projekt i samverkan med Region Jämtland Härjedalen. Prioriteringar vid fördelning av stöd är konstnärlig kvalitet och förnyelse, professionalism, genomförbarhet och mångfald.

2024 års ansökningstider:
15 februari - 15 mars

Stöd till nya idéer är ett samverkansstöd som utgår i form av bidrag och kan sökas av professionell kulturskapare/kreatör som är bosatt och verksam i Jämtland Härjedalen. Stödet ska återrapporteras.

Region Jämtland Härjedalens regler och villkor för regionala kulturstöd (pdf) Pdf, 284.9 kB.

Villkor

Förutom de övergripande villkoren för kulturstöd hos Region Jämtland Härjedalen gäller för Stöd till nya idéer:

  • Den sökande ska vara bosatt och verksam i Jämtland Härjedalen.

Ansökan

Under ansökningsperioden finns en länk till ansökningsformulär här

BESLUT och redovisning

Bidraget ska redovisas enligt beslutet. Om förändringar uppstår som gör att den slutliga idén skiljer sig markant från ursprungsansökan ska Område Kultur och bildning kontaktas.

Redovisningsblankett (pdf) Pdf, 254.3 kB.Högerklicka och välj Spara länk som eller Ladda ned. Blanketten kan sedan fyllas i direkt på datorn.

Beviljade stöd 2023

Under 2023 beviljade Region Jämtland Härjedalen 120 000 kronor i stöd till nya idéer.

Beviljade stöd till nya idéer 2023 Pdf, 95.7 kB.

Senast uppdaterad: 2024-03-16