Region Jämtland Härjedalen

Stöd till nya idéer

Detta stöd ska ge professionella kulturskapare möjlighet att påbörja, genomföra eller testa en idé eller ett projekt i samverkan med Region Jämtland Härjedalen. Prioriteringar vid fördelning av stöd är konstnärlig kvalitet och förnyelse, professionalism, genomförbarhet och mångfald.

2023 års ansökningstider:
15 februari - 15 mars

 

BESLUT och redovisning

Bidraget ska redovisas enligt beslutet. Om förändringar uppstår som gör att den slutliga idén skiljer sig markant från ursprungsansökan ska Område Kultur och bildning kontaktas.

Redovisningsblankett (pdf) Pdf, 54.1 kB.Högerklicka och välj Spara länk som eller Ladda ned. Blanketten kan sedan fyllas i direkt på datorn.

Senast uppdaterad: 2023-03-17