Region Jämtland Härjedalen

Kulturstöd till Föreningar och ideella organisationer

Syftet med stödet är att möjliggöra kulturprojekt och arrangemang, inom civilsamhället, för att medborgare ska ges möjlighet att delta i och ta del av kultur i hela länet. Kulturstödet ska användas till att skapa publik kulturverksamhet och publika kulturaktiviteter som når ut i länet och möjliggör för länets invånare att delta i och utöva kultur.

2024 års ansökningstider:
15 februari - 15 mars
15 september - 15 oktober 

Stödet utgår i form av bidrag till ideella föreningar, andra organisationer, som till exempel bildnings- och intresseorganisationer samt övriga kulturaktörer verksamma i länet. Stödet ska återrapporteras.

Region Jämtland Härjedalens regler och villkor för regionala kulturstöd (pdf) Pdf, 284.9 kB.

Villkor

Utöver de övergripande villkoren för kulturstöd hos Region Jämtland Härjedalen gäller för Kulturstöd till föreningar och organisationer även att:

  • Produktioner, projekt och arrangemang ska vara publika.
  • Egen- eller medfinansiering krävs för beviljande av bidrag.
  • Kulturstödet får inte gå till redan genomförda projekt, investeringar, enskilda personers studieresor eller utbildning.


Ansökan

Ansökan om stöd kan göras två gånger per år. Om föreningen eller organisationen planerar flera aktivitieter ska dessa sammanställas i en samlad ansökan.

 

BESLUT och redovisning

Beslut om ansökt kulturstöd tas snarast efter ansökningsperiodens slut. Beviljat stöd rekvireras innan aktivitetens/projektets genomförande, dock före nästa ansökningsperiod.

Bidraget ska redovisas enligt beslutet. Om förändringar uppstår som gör att den slutliga idén skiljer sig markant från ursprungsansökan ska Område Kultur och bildning kontaktas.

Redovisningsblankett (pdf)   Pdf, 254.3 kB.Högerklicka och välj Spara länk som eller Ladda ned. Blanketten kan sedan fyllas i direkt på datorn.

Beviljade stöd 2023

Under 2023 beviljade Region Jämtland Härjedalen 1 252 400 kronor i kulturstöd till föreningar och organisationer. Utöver det beviljades 950 000 kronor i särskild ordning till utvecklingsprojekt och andra satsningar.

Beviljade kulturstöd till föreningar och organisationer 2023 Pdf, 138.1 kB.

Senast uppdaterad: 2024-03-16