Region Jämtland Härjedalen

Kulturstöd till Professionella kulturskapare

Syftet med stöden är att stimulera och möjliggöra för professionella kulturskapare (enskilda firmor och företag) att utveckla sin konst och verka i Jämtland Härjedalen. Stödet kan användas till bland annat arrangemang, produktioner och projekt inom kulturområdet med fokus på kvalitet och konstnärlig förnyelse.

2024 års ansökningstider:
15 februari - 15 mars
15 september - 15 oktober

Stödet utgår i bidragsform och ska återrapporteras.

Region Jämtland Härjedalens regler och villkor för regionala kulturstöd (pdf) Pdf, 284.9 kB.

Särskilda Villkor

Utöver de övergripande villkoren för kulturstöd hos Region Jämtland Härjedalen gäller för kulturstöd till professionella kulturskapare även att:

  • Produktioner och arrangemang ska vara publika och minst 30 minuter långa.
  • Egen- eller medfinansiering krävs för beviljande av bidrag.
  • Kulturstödet får inte gå till redan genomförda projekt, investeringar, enskilda personers studieresor eller utbildning.
  • Nivån på stödet avgörs utifrån ansökans innehåll och budget samt koppling till
    kulturstödens syfte.

Ansökan

Ansökan om stöd kan göras två gånger per år.

Under ansökningsperioderna finns en länk till ansökningsformulär här

Nivån på stödet avgörs utifrån ansökans innehåll och budget samt koppling till kulturstödens syfte. Inkomna ansökningar bedöms av en arbetsgrupp bestående av representanter från enheterna Kulturutveckling och Estrad Norr.

BESLUT och redovisning

Beslut om ansökt kulturstöd tas snarast efter ansökningsperiodens slut. Beviljat stöd rekvireras enligt anvisningar innan aktivitetens/projektets genomförande, dock före nästa ansökningsperiod.

Bidraget ska redovisas enligt beslutet. Om förändringar uppstår som gör att den slutliga idén skiljer sig markant från ursprungsansökan ska Område Kultur och bildning kontaktas.

Redovisningsblankett (pdf) Pdf, 254.3 kB.Högerklicka och välj Spara länk som eller Ladda ned. Blanketten kan sedan fyllas i direkt på datorn.

Beviljade stöd 2023

Under 2023 beviljade Region Jämtland Härjedalen 657 500 kronor i kulturstöd till professionella kulturskapare.

Beviljade kulturstöd till professionella kulturskapare 2023 Pdf, 100.7 kB.

Senast uppdaterad: 2024-04-8