Region Jämtland Härjedalen

Verksamhetsbidrag

Region Jämtland Härjedalen vill värna mångfalden av organisationer som nödvändiga för en levande demokrati, en rik fritid och för personlig och samhällelig utveckling. Regionens bidrag är avsett att stödja organisationers regionala verksamhet för att de självständigt och med kontinuitet ska kunna utveckla och bedriva sin verksamhet samt stimulera lokalföreningar, medlemmar och medborgare att delta i samhällsutvecklingen.

Ansökan för verksamhetsåret 2024 är nu stängd. Ansökan om verksamhetsbidrag för verksamhetsåret 2025 öppnar den 1 juni och stängs den 1 september 2024.

Följande mål ska vara vägledande för de som får regionalt bidrag:

  • Demokrati och delaktighet - Verksamheten ska stimulera ett aktivt samhällsengagemang och ökad demokratisk medverkan. Särskilt fokus ska läggas på att nå underrepresenterade grupper.
  • Folkhälsa och hållbar utveckling - Verksamheten ska stimulera en god livskvalitet för länets invånare och en hållbar utveckling utifrån sociala,ekonomiska, ekologiska och kulturella aspekter.
  • Det livslånga lärandet – Verksamheten ska stimulera ökad kunskap samt personlig och regional utveckling.

bidragsregler

Läs noggrant igenom bidragsreglerna nedan. Region Jämtland Härjedalen fattar inga beslut förrän ansökan är fullständig och alla begärda bilagor har inkommit.

Regler och villkor för verksamhetsbidrag (pdf) Pdf, 214 kB.

Bidragsreglerna gäller stöd till studieförbund, idrottsförbund, ungdomsorganisationer, politiska ungdomsförbund, funktionsrättsorganisationer, övriga främjande- och intresseorganisationer och organisationer inom kultursamverkansmodellen.

För verksamheter inom Kultursamverkansmodellen eller övriga verksamheter så gäller ansökningar i särskild ordning.

Senast uppdaterad: 2024-04-19