Region Jämtland Härjedalen

Verksamhetsbidrag

Region Jämtland Härjedalen vill värna mångfalden av organisationer som nödvändiga för en levande demokrati, en rik fritid och för personlig och samhällelig utveckling. Regionens bidrag är avsett att stödja organisationers regionala verksamhet för att de självständigt och med kontinuitet ska kunna utveckla och bedriva sin verksamhet samt stimulera lokalföreningar, medlemmar och medborgare att delta i samhällsutvecklingen.

Ansökningsperioden för verksamhetsåret 2024 öppnar 1 juni och pågår till och med 31 augusti 2023. Till ansökan ska bifogas dokumenterad verksamhet för verksamhetsåret 2022 samt organisationens stadgar.

Följande mål ska vara vägledande för de som får regionalt bidrag:

  • Demokrati och delaktighet - Verksamheten ska stimulera ett aktivt samhällsengagemang och ökad demokratisk medverkan. Särskilt fokus ska läggas på att nå underrepresenterade grupper.
  • Folkhälsa och hållbar utveckling - Verksamheten ska stimulera en god livskvalitet för länets invånare och en hållbar utveckling utifrån sociala,ekonomiska, ekologiska och kulturella aspekter.
  • Det livslånga lärandet – Verksamheten ska stimulera ökad kunskap samt personlig och regional utveckling.

NYA bidragsregler

Regionen har beslutat om nya regler och villkor för verksamhetsbidrag. Det innebär att vi förändrar våra ansökningsdatum och ansökningsblanketter. Läs noggrant igenom bidragsreglerna nedan. Region Jämtland Härjedalen fattar inga beslut förrän ansökan är fullständig och alla begärda bilagor har inkommit.

De nya bidragsreglerna finns här Regler och villkor för verksamhetsbidrag Pdf, 214 kB. (pdf)

De nya reglerna gäller stöd till studieförbund, idrottsförbund, ungdomsorganisationer, funktionsrättsorganisationer samt övriga främjande- och intresseorganisationer.

För verksamheter inom Kultursamverkansmodellen eller övriga verksamheter så gäller ansökningar i särskild ordning.

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-01-16