Region Jämtland Härjedalen

Kulturstöd till unga

Stipendiet ska användas till projekt, arrangemang eller produktioner inom kulturella och kreativa branscher. Övergripande prioriteringar vid fördelning av stödet är kultur på ungas villkor, samverkan, tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och HBTQI-perspektiv.

Stödet delas ut i form av stipendium och kan sökas av grupper, nätverk eller enskilda personer mellan 16 - 25 år, som är folkbokförda i Jämtland Härjedalen. Personer under 18 år skall ha förmyndares tillåtelse att söka.

A Pdf, 47.1 kB.nsök här om du är under 18 år (särskild ansökningsblankett) (xls) Excel, 42.5 kB.

Beviljade stöd 2023

Under 2023 beviljade Region Jämtland Härjedalen 35 000 kronor i kulturstöd till unga för 8 olika projekt.

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2024-02-29