Region Jämtland Härjedalen

Kulturstöd till unga

Stipendiet ska användas till projekt, arrangemang eller produktioner inom kulturella och kreativa branscher. Övergripande prioriteringar vid fördelning av stödet är kultur på ungas villkor, samverkan, tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och HBTQI-perspektiv.

Ansökan om stöd kan göras löpande under året.

Stödet delas ut i form av stipendium och kan sökas av grupper, nätverk eller enskilda personer mellan 16 - 25 år, som är folkbokförda i Jämtland Härjedalen. Personer under 18 år skall ha förmyndares tillåtelse att söka.

A Pdf, 47.1 kB.nsök här om du är under 18 år (särskild ansökningsblankett) (xls) Excel, 42.5 kB.

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-02-15