Region Jämtland Härjedalen

Illustration: Helene Gedda

Ny regional kulturplan för Jämtland Härjedalen 2024-2027

Sedan 1 januari 2024 har regionen en ny kulturplan. Den är ett viktigt styrdokument för regionens arbete med kultur och kulturutveckling.

I planen beskrivs de fokusområden och utvecklingsbehov, som kom fram i samtal och dialoger under framtagandet av planen. Där beskrivs också den breda samverkan som är avgörande för att vi ska kunna möta dessa behov. Den regionala kulturplan som är aktuell just nu sträcker sig från 2024 till och med 2027.