Region Jämtland Härjedalen

Pedagogdagar: Kultur i klassrummet – Våga testa kreativa metoder för lärande!

Våra främjande konsulenter bjuder tillsammans med Riksteatern Jämtland Härjedalen in länets grundskolelärare till två heldagar för att få inspiration och verktyg att använda kreativa metoder för lärande i undervisningen.

Vi hoppas kunna bidra till att uppfylla målet i läroplanen (Lgr22) om att varje elev efter genomgången grundskola ”kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.”

Erbjudandet består av två dagar där dag 1, 20 augusti, innehåller en inspirationsföreläsning följt av workshops. Dag 2, i april 2025, kommer att vara en utbudsdag där vi vill synliggöra vårt eget och andras utbud av olika möjligheter att uppleva och delta i kulturaktiveter i skolan.

När? Var? Hur?

Dag 1: 20 augusti 2024, kl 10-15 på Gamla Tingshuset i Östersund, Samuel Permans gata 13.

Dag 2: april 2025, mer information följer.

Målgrupp för dagarna är lärare i grundskola och fritidshem. Det kostar ingenting att delta, men anmälan krävs.

För mer information kontakta Johanna Nordin, 072-569 33 34, johanna.nordin@riksteatern.se

PROGRAM, dag 1

10.00 Dagen börjar med ett inspirationspass i form av filmvisning och samtal.
Den flerfaldigt prisbelönta dokumentärfilmen Öppna sinnen, skarpa hjärnor, stora hjärtan (av Bengt Danneborn) handlar om Backeboskolan där vi får möta elever och pedagoger i en undervisning där nyfikenhet och lusten att uttrycka sig är själva motorn i lärandet. Filmen visar ett lustfyllt, kreativt och medvetet pedagogiskt arbete som inte liknar någonting annat. En skola där det övergripande bildnings- och demokratiuppdraget får lika stor uppmärksamhet som kursplanernas kriterier i enskilda ämnen. Efter filmvisningen leder Backeboskolans utvecklingschef Camilla Fogelström ett samtal om skolans sätt att arbeta med kultur i klassrummet och ger handfasta tips.

12.00 Lunch på egen hand

13.00 Inspirationsworkhops från regionens olika verksamheter. Mer info om de olika workshopsen kommer i juni.

15.00 Avslut